การซื้อธนบัตรต่างประเทศ เพื่อเดินทางออกไปนอกประเทศ สามารถซื้อเงินตราต่างประเทศไม่เกิน 800,000 บาท / วัน / ลูกค้าหนึ่งราย
วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 16.46 น.
* อัตรานี้เฉพาะ บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนประดิพัทธิ์ เท่านั้น
** ลูกค้าที่ซื้อเงินตราต่างประเทศ โปรดแสดงหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชนพร้อมคำรับรองตนเอง
ในการเดินทางไปต่างประเทศ **
passport
Exchange Rate
Currency Buy Sell
    USD
United States
   
100
33.95 34.17
   
50
33.85 34.17
   
20-5
33.78 34.07
   
1
33.43 33.97
    EUR
European Union
   
500-100
36.35 36.75
   
50
36.30 36.75
   
20-5
36.25 36.75
    GBP
United Kingdom
   
50
41.40 41.80
   
20-5
41.30 41.70
    CHF
Switzerland
36.80 37.15
    HKD
Hong Kong
4.29 4.36
    JPY
Japan
   
10000
0.2605 0.2630
   
5000-1000
0.2595 0.2630
    CNY
China
   
100
4.88 4.99
   
50
4.83 4.99
   
20-10
4.20 4.94
   
5-1
3.20 4.84
    SGD
Singapore
   
1000
26.50 26.75
   
100-2
25.40 25.65
    TWD
Taiwan
   
2000-1000
1.120 1.160
   
500-100
1.120 1.160
    KRW
Korea
   
50000-10000
0.02610 0.02700
   
1000
0.02160 0.02600
    DKK
Denmark
0.00 5.00
    NOK
Norway
3.17 3.25
    SEK
Sweden
3.19 3.27
    AUD
Australia
22.40 22.80
    CAD
Canada
24.60 24.95
    MYR
Malaysia
   
100-50
7.580 7.680
   
20-10
6.500 7.580
   
5-1
5.500 7.480
    SAR
Saudi Arabia
   
500-50
8.85 9.20
   
20-1
8.85 9.20
    PHP
Philippines
0.580 0.630
    IDR
Indonesia
0.002170 0.002270
    QAR
Qatar
   
500-50
8.90 9.30
   
20-1
8.90 9.30
    BND
Brunei
25.05 25.50
    NZD
New Zealand
21.00 21.30
    BHD
Bahrain
87.80 90.20
    OMR
Oman
86.10 88.50
    AED
United Arab Emirates
   
1000-50
9.05 9.30
   
20-1
9.05 9.30
    KWD
Kuwait
109.00 111.30
    INR
India
   
2000
0.370 0.405
   
500
0.370 0.405
   
100-10
0.300 0.405
    ILS
Israel
8.000 9.800
    MOP
Macau
3.95 4.25
    RUB
Russian
0.000 0.550
    SCP
Scotland
38.70 40.50
    VND
Vietnam
0.001390 0.001490
    ZAR
SouthAfrica
1.70 1.88
    LAK
Lao
0.00170 0.00250
    MMK
Myanmar
0.00000 0.02000
    TRY
Turkey
1.780 1.900
    NPR
Nepal
0.000 0.250
    PKR
Pakistan
0.000 0.000
    LKR
Sri Lanka
0.000 0.160
    BTD
Bangadash
0.000 0.000
    KHR
Cambodia
0.0000 0.0090

 หมายเหตุ

  • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่แน่นอน โปรดติดต่อหน่วยบริการด้านเงินตราต่างประเทศของบริษัทก่อนทุกครั้ง ท่านสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่ โทร (66) 0-2618-4663

  • คณะเดินทางเป็นกลุ่มที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โปรดติดต่อฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (66) 0-2618-4663