การซื้อธนบัตรต่างประเทศ เพื่อเดินทางออกไปนอกประเทศ สามารถซื้อเงินตราต่างประเทศไม่เกิน 800,000 บาท / วัน / ลูกค้าหนึ่งราย
02 Oct 2023   18:00
* These rates are specific at Twelve Victory Exchange Co.,Ltd. , Pradipat Branch only.
** Customers which are willing to purchase foreign currencies please kindly present either
your Passport or Identification card along with any related evident traveling documents **
passport
Exchange Rate
Currency Buy Sell
    USD
United States
   
100
36.80 36.90
   
50
36.70 36.90
   
20-5
36.65 36.80
   
1
36.20 36.70
    EUR
European Union
   
500-100
38.80 38.95
   
50
38.75 38.95
   
20-5
38.70 38.95
    GBP
United Kingdom
   
50
44.75 44.95
   
20-5
44.65 44.90
    CHF
Switzerland
40.05 40.40
    HKD
Hong Kong
4.68 4.71
    JPY
Japan
   
10000
0.2450 0.2470
   
5000-1000
0.2440 0.2470
    CNY
China
   
100
4.98 5.02
   
50
4.93 5.02
   
20-10
4.30 4.97
   
5-1
3.30 4.87
    SGD
Singapore
   
1000
28.10 28.50
   
100-2
26.65 26.85
    TWD
Taiwan
   
2000
0.000 1.130
   
1000-100
1.115 1.130
    KRW
Korea
   
50000-10000
0.02710 0.02740
   
1000
0.02200 0.02640
    DKK
Denmark
4.40 5.10
    NOK
Norway
2.70 3.35
    SEK
Sweden
2.60 3.30
    AUD
Australia
23.45 23.60
    CAD
Canada
26.95 27.10
    MYR
Malaysia
   
100-50
7.750 7.810
   
20-10
6.400 7.700
   
5-1
5.400 7.500
    SAR
Saudi Arabia
   
500-50
9.60 9.75
   
20-1
9.60 9.75
    PHP
Philippines
0.620 0.635
    IDR
Indonesia
0.002340 0.002390
    QAR
Qatar
   
500-50
9.70 9.90
   
20-1
9.70 9.90
    BND
Brunei
26.25 26.60
    NZD
New Zealand
21.90 22.10
    BHD
Bahrain
95.80 96.80
    OMR
Oman
93.80 94.80
    AED
United Arab Emirates
   
1000-50
9.80 9.95
   
20-1
9.80 9.95
    KWD
Kuwait
116.80 117.80
    INR
India
   
2000
0.000 0.430
   
500
0.410 0.430
   
100-10
0.300 0.430
    ILS
Israel
8.000 9.500
    MOP
Macau
4.45 4.55
    RUB
Russian
0.000 0.400
    SCP
Scotland
42.50 43.50
    VND
Vietnam
0.001480 0.001520
    ZAR
SouthAfrica
1.88 1.98
    LAK
Lao
0.00130 0.00200
    MMK
Myanmar
0.00000 0.01370
    TRY
Turkey
1.300 1.450
    NPR
Nepal
0.000 0.000
    PKR
Pakistan
0.000 0.000
    LKR
Sri Lanka
0.000 0.000
    BTD
Bangadash
0.000 0.000
    KHR
Cambodia
0.0030 0.0120

 Notices

  • The rates being displayed can alter at any time without further notices. If you have any queries on our current foreign currency rate, make sure you contact our staffs beforehand. Contact us through (66)0-26184663

  • Whilst traveling with a group to exchange foreign currency please contact at (66)0-26184663