การซื้อธนบัตรต่างประเทศ เพื่อเดินทางออกไปนอกประเทศ สามารถซื้อเงินตราต่างประเทศไม่เกิน 800,000 บาท / วัน / ลูกค้าหนึ่งราย
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.35 น.
* อัตรานี้เฉพาะ บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนประดิพัทธิ์ เท่านั้น
** ลูกค้าที่ซื้อเงินตราต่างประเทศ โปรดแสดงหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชนพร้อมคำรับรองตนเอง
ในการเดินทางไปต่างประเทศ **
passport
Exchange Rate
Currency Buy Sell
    USD
United States
   
100
32.63 32.75
   
50
32.50 32.75
   
20-5
32.45 32.65
   
1
32.10 32.55
    EUR
European Union
   
500-100
35.50 35.65
   
50
35.45 35.65
   
20-5
35.40 35.65
    GBP
United Kingdom
   
50
40.35 40.60
   
20-5
40.25 40.55
    CHF
Switzerland
35.45 35.60
    HKD
Hong Kong
4.16 4.20
    JPY
Japan
   
10000
0.2550 0.2570
   
5000-1000
0.2540 0.2570
    CNY
China
   
100
4.87 4.93
   
50
4.80 4.93
   
20-10
4.35 4.87
   
5-1
3.35 4.77
    SGD
Singapore
   
1000
25.55 25.75
   
100-2
24.75 24.95
    TWD
Taiwan
   
2000-1000
1.070 1.120
   
500-100
1.070 1.120
    KRW
Korea
   
50000-10000
0.02620 0.02660
   
1000
0.02200 0.02550
    DKK
Denmark
0.00 5.00
    NOK
Norway
3.25 3.30
    SEK
Sweden
3.16 3.21
    AUD
Australia
23.05 23.25
    CAD
Canada
24.25 24.50
    MYR
Malaysia
   
100-50
7.630 7.680
   
20-10
6.700 7.580
   
5-1
5.700 7.480
    SAR
Saudi Arabia
   
500-50
8.60 8.70
   
20-1
8.60 8.70
    PHP
Philippines
0.590 0.610
    IDR
Indonesia
0.002150 0.002250
    QAR
Qatar
   
500-50
8.60 8.80
   
20-1
8.60 8.80
    BND
Brunei
24.55 24.90
    NZD
New Zealand
21.05 21.35
    BHD
Bahrain
85.50 86.50
    OMR
Oman
84.00 85.00
    AED
United Arab Emirates
   
1000-50
8.80 8.95
   
20-1
8.80 8.95
    KWD
Kuwait
105.20 106.50
    INR
India
   
2000
0.385 0.400
   
500
0.385 0.400
   
100-10
0.300 0.400
    ILS
Israel
8.000 10.500
    MOP
Macau
3.95 4.10
    RUB
Russian
0.000 0.550
    SCP
Scotland
37.50 39.50
    VND
Vietnam
0.001440 0.001490
    ZAR
SouthAfrica
1.80 2.00
    LAK
Lao
0.00170 0.00250
    MMK
Myanmar
0.00000 0.02000
    TRY
Turkey
1.700 2.050
    NPR
Nepal
0.000 0.250
    PKR
Pakistan
0.000 0.000
    LKR
Sri Lanka
0.000 0.160
    BTD
Bangadash
0.000 0.000
    KHR
Cambodia
0.0000 0.0090

 หมายเหตุ

  • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่แน่นอน โปรดติดต่อหน่วยบริการด้านเงินตราต่างประเทศของบริษัทก่อนทุกครั้ง ท่านสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่ โทร (66) 0-2618-4663

  • คณะเดินทางเป็นกลุ่มที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โปรดติดต่อฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (66) 0-2618-4663