News and Information
200 เยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยรั้วของชาติที่ รพ.ทหารผ่านศึก
200 เยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่
เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยรั้วของชาติที่ รพ.ทหารผ่านศึกคณะกรรมการโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่    ร่วมกับสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) และ ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน นำ 200 เยาวชนไทยจากสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่   เผยความประทับใจในประเทศไทยและสายใยความผูกพันของความเป็นไทย  นับโอกาสดีที่เยาวชนได้มาศึกษาและซึมซับวิถีไทย และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  พร้อมเข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจรั้วของชาติที่กำลังเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกท่ามกลางความปลื้มปิติ

นายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ประธานโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่  กล่าวว่า โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องจากโครงการวัฒนธรรมไทยคืนถิ่น โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2539 และจัดโครงการต่อเนื่องกันทุกๆ 2 ปี โดยปีนี้นับเป็นครั้งที่ 9 มีเยาวชนไทยชายหญิง รวม 200 คนจากรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาเดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยเยาวชนร่วมถวายพระพรและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อาทิ มอบเงินสนับสนุนการกุศลและให้ประชาชนในชายแดนภาคใต้ ศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ โครงการศิลปาชีพ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  เยือนแผ่นดินถิ่นอีสานซึ่งเปี่ยมด้วยศิลปวัฒนธรรม   เยี่ยมกองทัพภาคที่ 2 ในขอนแก่น  อุบลราชธานี  ช่วยสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่อุดรธานี  ช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กพิการที่หนองคาย  ทัศนศึกษาพระธาตพนม, เยือนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และตลาดอินโดจีน ที่มุกดาหาร, ช่วยเหลือเด็กกำพร้าบ้านโฮมฮัก , ทัศนศึกษาการทอผ้าไหม ชมปราสาทเขาพนมรุ้ง  ดูงาน ชมสวนสมุนไพรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ,เข้าคารวะนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ,มอบอุปกรณ์แก่เยาวชนบ้านปากเกร็ด  และเข้าเยี่ยมเหล่าทหารผ่านศึกผู้อุทิศตนเพื่อปกป้องแผ่นดินแม่

นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ  นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) และประธานกรรมการ บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน กล่าวว่า “ เนื่องด้วยปัจจุบันมีประชาชนคนไทยไปทำงานและใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวนมาก ได้สร้างชุมชนไทยและครอบครัวมีลูกหลานคนไทยเติบโตที่นั่น  คนไทยในสหรัฐฯได้รวมพลังสร้างสรรค์โครงการที่ชื่อว่า โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งนี้รวม 18 วัน เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนลูกหลานไทยมีความรักและผูกพันต่อแผ่นดินแม่  ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม เติมเต็มประสบการณ์ชีวิต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย   ส่งเสริมให้เยาวชนไทยในต่างแดนภาคภูมิใจในสายเลือดไทย  เสริมสร้างให้เยาวชนไทยในสหรัฐฯมีจิตอาสาและทำกิจกรรมช่วยเหลือแบ่งปันแก่สังคม    ในโอกาสที่ 200 เยาวชนลูกหลานไทยจากสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาเยี่ยมแผ่นดินแม่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ด้วยความรักความห่วงใย บทเพลง ขนมช๊อคโกแล็ตที่แทนค่าความรักความห่วงใยและเงินช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยซึ่งเป็นรั้วของชาติและผู้ที่เสียสละเพื่อมาตุภูมิของเรา  ทางสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์จากการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้ในการพัฒนาเติมเต็มประสบการณ์ชีวิต และช่วยสะท้อนความเป็นไทย สร้างความเข้าใจอันดีกับชาวโลกเกี่ยวกับเมืองไทยได้อย่างถูกต้อง“

ชาตรี  สักงาม เยาวชนหนุ่มน้อย วัย 15 ปี กล่าวว่า ภูมิใจในความเป็นคนไทย และประเทศไทยซึ่งเปี่ยมด้วยมรดกล้ำค่าทางศิลปวัฒนธรรม  ธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนใคร  ผมจะเกิดในสหรัฐ การได้มาเยือนแผ่นดินแม่ทำให้ผมตระหนักว่า  ข้างหน้าที่เราจะเดินไปนั้น เราไม่ลืมรากเหง้าว่าเรามาจากไหน และจะนำสิ่งดีงามในความเป็นไทยจากใจเราไปสู่คนอื่น  การได้มาเยี่ยมคนไข้ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก มาขอบคุณเหล่าทหารกล้าที่เสียสละชีวิต เลือดเนื้อและความสุขสบาย  ร่วมปกป้องให้แผ่นดินนี้สงบร่มเย็นมาถึงทุกวันนี้  

ไดแอนน่า ธีรเถลิงเกียรติ์  เยาวชนวัยใส อายุ 15 ปี เผยความรู้สึกว่า โชคดีที่เราได้เกิดมาเป็นลูกสาวคนไทย เป็นแผ่นดินที่มีในหลวงผู้ทรงมีพระเมตตาห่วงใยประชาชนและทรงริเริ่มสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียงมีความทันสมัยสอดคล้องกับปัญหาของโลก   เรามีภูเขา ทะเล สิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์   และอาหารไทยที่คนทั่วโลกชื่นชม แม้ว่าโลกจะก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีแต่เราต้องรู้จักความพอเพียง  ถนอมรักษาสภาพแวดล้อมและสมดุลของธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นต่อไป แม้ว่าไดแอนน่าจะใช้ชีวิตในสหรัฐเป็นส่วนใหญ่ แต่ได้ช่วยถ่ายทอดสร้างความเข้าใจในประเทศไทยแก่เพื่อนโรงเรียน และเพื่อนบ้านด้วยค่ะ

ชลธร  กลิ่นโกสุม  หนุ่มน้อย วัย 14 ปี  กล่าวว่า โอกาสที่เดินทางมาประเทศไทยซึ่งเป็นแผ่นดินแม่ของผม หาได้ยากหากมาเองก็อาจไม่ได้เห็นสัมผัสวิถีไทยได้เท่านี้ ประทับใจในความศรัทธาที่คนไทยมีต่อพุทธศาสนา วัดวาอารามของไทยช่างงดงามและสงบร่มเย็น เป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนในยุคนี้ โดยเฉพาะพระแก้วงดงามตระการตา  ผมและเพื่อนๆได้แวะไปบ้านโฮมฮักในอีสาน และเยี่ยมบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนที่บ้านปากเกร็ด  เห็นคนไทยดูแลคนที่ด้อยโอกาสกว่าในสังคมและกระตุ้นให้เราคิดได้ว่า เมื่อเรามีโอกาสมากกว่าก็ควรแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อที่เราจะได้เดินไปด้วยกัน