News and Information
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มาเป็นเกียรติเปิดร้าน ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน สาขา นครพนม
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มาเป็นเกียรติเปิดร้าน ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน  สาขา นครพนม  ซึ่งเป็นสาขาแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา